ČLANI SLOVENSKE MEDICINSKE AKADEMIJE

PREDSEDNIK

prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.

PODPREDSEDNIKA

prof. dr. Dušica Pahor, dr. med.
prof. dr. Dušan Šuput, dr. med.

GLAVNI TAJNIK

prof. dr. David B. Vodušek, dr. med.

USTANOVNI ČLANI

9. marec 2017 – Ustanovna skupščina SMA
prof.dr. Tadej BATTELINO, dr.med
prof.dr. Jadranka BUTUROVIĆ PONIKVAR, dr.med.
prof.dr. Anton CRNJAC, dr.med.
prof.dr. Ksenija GERŠAK, dr.med.
prof.dr. Miran F. KENDA, dr.med.
prof.dr. Radko KOMADINA, dr.med.
prof.dr. Srečko KOREN, dr.med.
prof.dr. Ljubo MARION, dr.dent.med.
prof.dr. Mirko OMEJC, dr.med.
prof.dr. Dušica PAHOR, dr.med
prof.dr. Peter PREGELJ, dr.med.
prof.dr. Pavel POREDOŠ, dr.med.
prof.dr. Andreja SINKOVIČ, dr.med.
akad.prof.dr. Franc STRLE, dr.med
prof.dr. Dušan ŠUPUT, dr.med.
prof.dr. Igor ŠVAB, dr.med.
prof.dr. Veljko VLAISAVLJEVIĆ, dr.med.
prof.dr. David B. VODUŠEK, dr.med.
doc.dr. Božidar VOLJČ, dr.med.

Imenovani na 1. skupščini SMA – 19.04.2017
prof.dr. Zlatko Fras
prof.dr. Alojz Ihan
prof.dr. Mario Poljak
prof.dr. Bojana Beović
prof.dr. Marija Pfeifer
prof.dr. Nina Gale
prof.dr. Borut Štabuc
prof.dr. Eldar Gadžijev
prof.dr. Marko Hawlina
prof.dr. Mitja Košnik
prof.dr. Matija Tomšič
prof.dr. Rafael Ponikvar
prof.dr Radovan Hojs
prof.dr. Aleš Blinc
prof.dr Mirt Kamenik
doc.dr. Davorina Petek
prof.dr. Bojan Tepeš

Imenovani na izredni skupščini SMA – 19. oktober 2017
prof.dr. Janez Preželj, dr.med.
prof.dr. Jože Balažic, dr.med.
prof.dr. Dušanka Mičetić Turk, dr.med.
prof.dr. Ivan Krajnc, dr.med.
prof.dr. Janez Jazbec, dr.med.
prof.dr. Zmago Turk, dr.med.

Imenovani na 2. redni skupščini SMA – 15. november 2018
prof.dr. Zalika Klemenc Ketiš, dr.med.
prof.dr. Matej Podbregar, dr.med.

ČASTNI ČLANI

Imenovani ob ustanovitvi 9. marca 2017
akad. prof. dr. Vinko V. Dolenc, dr. med.
akad. prof. dr. Blaž Rozman, dr. med.
akad. prof. dr. Uroš Skalerič, dr. dent. med.
akad. prof. dr. Saša Svetina, univ. dipl. fiz.

Imenovani na prvi skupščini SMA 19. aprila 2017
prof. dr. Jawed Fareed, dr. med.
prof. dr. Dimitri P. Mikhailidis, dr. med

Imenovani na izredni skupščini SMA – 19. oktober 2017
prof.dr. Igor GREGORIČ, dr.med.
prof.dr. Andrew NICOLAIDES, dr.med.
prof.dr. Harald zur HAUSEN, dr.med.

Imenovani na 2. redni skupščini SMA – 15. november 2018
prof.dr. Nebojša M. LALIĆ, dr.med.

ČLANI

Imenovani 22. junija 2017
prof. dr. Bojana Beović, dr. med.
prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.
prof. dr. Eldar Gadžijev, dr. med.
prof. dr. Nina Gale, dr. med.
prof. dr. Marko Hawlina, dr. med.
prof. dr. Radovan Hojs, dr. med.
prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.
prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.
prof. dr. Dimitri P. Khailidis, MD, PhD
prof. dr. Mitja Košnik, dr. med.
prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.
prof. dr. Rafael Ponikvar, dr. med.
doc. dr. Davorina Petek, dr. med.
prof. dr. Mario Poljak, dr. med.
prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.
prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med.
prof. dr. Matija Tomšič, dr. med.