ČLANI SLOVENSKE MEDICINSKE AKADEMIJE

PREDSEDNIK

prof. dr. Pavel POREDOŠ, dr. med.

PODPREDSEDNIKA

prof. dr. Dušica PAHOR, dr. med.
prof. dr. Dušan ŠUPUT, dr. med.

GLAVNI TAJNIK

prof. dr. David B. VODUŠEK, dr. med.

USTANOVNI ČLANI

Ustanovna skupščina SMA – 9. marec 2017
prof. dr. Tadej BATTELINO, dr. med
prof. dr. Jadranka BUTUROVIĆ PONIKVAR, dr. med.
prof. dr. Anton CRNJAC, dr. med.
prof. dr. Ksenija GERŠAK, dr. med.
prof. dr. Miran F. KENDA, dr. med.
prof. dr. Radko KOMADINA, dr. med.
prof. dr. Srečko KOREN, dr. med.
prof. dr. Ljubo MARION, dr. dent. med.
prof. dr. Mirko OMEJC, dr. med.
prof. dr. Dušica PAHOR, dr. med
prof. dr. Peter PREGELJ, dr. med.
prof. dr. Pavel POREDOŠ, dr. med.
prof. dr. Andreja SINKOVIČ, dr. med.
akad. prof. dr. Franc STRLE, dr. med
prof. dr. Dušan ŠUPUT, dr. med.
prof. dr. Igor ŠVAB, dr. med.
prof. dr. Veljko VLAISAVLJEVIĆ, dr. med.
prof. dr. David B. VODUŠEK, dr. med.
doc. dr. Božidar VOLJČ, dr. med.

Imenovani na 1. skupščini SMA – 19. april 2017
prof. dr. Zlatko FRAS, dr. med.
prof. dr. Alojz IHAN, dr. med.
prof. dr. Mario POLJAK, dr. med.
prof. dr. Bojana BEOVIĆ, dr. med.
prof. dr. Marija PFEIFER, dr. med.
prof. dr. Nina GALE, dr. med.
prof. dr. Borut ŠTABUC, dr. med.
prof. dr. Eldar GADŽIJEV, dr. med.
prof. dr. Marko HAWLINA, dr. med.
prof. dr. Mitja KOŠNIK, dr. med.
prof. dr. Matija TOMŠIČ, dr. med.
prof. dr. Rafael PONIKVAR, dr. med.
prof. dr. Radovan HOJS, dr. med.
prof. dr. Aleš BLINC, dr. med.
prof. dr. Mirt KAMENIK, dr. med.
doc. dr. Davorina PETEK, dr. med.
prof. dr. Bojan TEPEŠ, dr. med.

Imenovani na izredni skupščini SMA – 19. oktober 2017
prof. dr. Janez PREŽELJ, dr. med.
prof. dr. Jože BALAŽIC, dr. med.
prof. dr. Dušanka MIČETIĆ TURK, dr. med.
prof. dr. Ivan KRAJNC, dr. med.
prof. dr. Janez JAZBEC, dr. med.
prof. dr. Zmago TURK, dr. med.

Imenovani na 2. redni skupščini SMA – 15. november 2018
prof. dr. Zalika KLEMENC KETIŠ, dr. med.
prof. dr. Matej PODBREGAR, dr. med.

ČASTNI ČLANI

Imenovani ob ustanovitvi – 9. marec 2017
akad. prof. dr. Vinko V. DOLENC, dr. med.
akad. prof. dr. Blaž ROZMAN, dr. med.
akad. prof. dr. Uroš SKALERIČ, dr. dent. med.
akad. prof. dr. Saša SVETINA, univ. dipl. fiz.

Imenovani na prvi skupščini SMA – 19. april 2017
prof. dr. Jawed FAREED, dr. med.
prof. dr. Dimitri P. MIKHAILIDIS, dr. med

Imenovani na izredni skupščini SMA – 19. oktober 2017
prof. dr. Igor GREGORIČ, dr. med.
prof. dr. Andrew NICOLAIDES, dr. med.
prof. dr. Harald zur HAUSEN, dr. med.

Imenovani na 2. redni skupščini SMA – 15. november 2018
prof. dr. Nebojša M. LALIĆ, dr. med.