V razvitih državah sveta, zlati v Evropi, se prebivalstvo stara. Tudi v Sloveniji delež starostnikov  strmo narašča. Staranje populacije ima za posledico spremembo ravnovesja na področju psihosocialnih, družbenih in ekonomskih razmerij, zlasti pa se zaradi staranja populacije z novimi izzivi sooča sistem zdravstvenega varstva. S starostjo se namreč pogosteje pojavljajo kronične bolezni, prihaja do polimorbidnosti in pojava geriatičnih sindromov. Vse to pa vodi v polifarmakoterapijo, ki je zahtevna in draga. Pojavljajo se potrebe po novih oblikah zdravstvenih uslug, kot so starosti prilagojena fizioterapija ter psihosocialna rehabilitacija. Tudi najbolj razvite države niso povsem pripravljene na izzive, ki jih prinaša staranje populacije. Pomanjkljivi so podatki o hitrosti staranja določene populacije, nezadostna pa je tudi ocena potreb po zdravstvenih in drugih uslugah starostnikov. Slovenska medicinska akademija zato pripravlja okroglo mizo, v okviru katere bodo strokovnjaki spregovorili o izzivih staranja in potrebnih ukrepih za prepoznavanje dejavnikov, ki pospešujejo staranje ter preprečujejo prezgodnje staranje.

Dogodek bo potekal v sredo, 6. junija, ob 15. uri v Austria Trend Hotelu (I. nadstropje), na Dunajski cesti 154 v Ljubljani.

IZPOSTAVLJENE TEME:

Fiziološke osnove staranja in dejavniki, ki vplivajo na prezgodnje staranje
prof. dr. Dušan Šuput, dr. med.

Kako se s staranjem spreminjajo funkcije posameznih organskih sistemov in celotnega telesa?
prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.

Staranje slovenskega prebivalstva
doc. dr. Tit Albreht, dr. med.

Polimorbidnost s stališča družinskega zdravnika
prof. dr. Igor Švab, dr. med.

Poškodbe starostnikov in z njimi povezana nepomičnost ter kako jih preprečevati
prof. dr. Radko Komadina, dr. med.

Geriatrični sindromi in njihov vpliv na kakovost življenja.
doc. dr. Božidar Voljč, dr. med.

Kardiovaskularne bolezni v starosti – ali so starostniki potrebni drugačne obravnave kot mlajši ljudje?
prof. dr. Aleš Blinc, dr. med.

Psihiatrične bolezni v starosti
prof. dr. Peter Pregelj, dr. med.

Preprečevanje staranja
prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.

Farmakoterapija v starosti
prim. Martin Možina, dr. med.

V torek, 5. junija 2018, ob 12. uri bo v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, na Kongresnem trgu 12 potekala svečana podelitev častnega članstva Slovenske Medicinske Akademije Nobelovemu nagrajencu za medicino leta 2008 prof. dr. Haraldu zur Hausenu.

Prof. dr. Harald zur Hausen, dr. med., zaslužni profesor, je bil dolgoletni predstojnik in znanstveni direktor Deutsches Krebsforschungszentrum  v Heidelbergu. Leta 2011 mu je tudi Univerza v Ljubljani podelila najvišji naziv »častni doktor«.  Na področju virologije se uvršča med najzaslužnejše strokovnjake v svetu. Znanstvene raziskave že desetletja usmerja na področja  nastanka tumorjev  pri človeku v povezavi z virusnimi okužbami. Po podelitvi bo imel prof. dr. zur Hausen predavanje z naslovom Attempts to link infections to common human cancers.

Cepljenje je izredno pomemben del zdravstvene dejavnosti, zato Slovenska medicinska akademija pripravlja posvet vodilnih medicinskih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s cepljenjem, v sklopu katerega bomo poskušali osvetliti tudi psihološke, sociološke in pravne vidike cepljenja. Govorci na dogodku, ki bo potekal v četrtek, 22. junija 2017, ob 15. uri v Domus Medica, na Dunajski cesti 162 v Ljubljani, bodo prim. izr. prof. dr. Alenka Kraigher, dr. Mojca Ivankovič Kacjan, dr. Marta Grgič Vitek, prof. dr. Igor Švab, prof. dr. Barbara Novak in prof. dr. Dejan Verčič. V usmerjeni razpravi bodo sodelovali tudi dr. Božidar Voljč, prof. dr. Franc Strle, prof. dr. Bojana Beović in prof. dr. Tadej Avčin.

Več informacij o dogodku je dostopnih tukaj.