Vabljeni na Podiplomski tečaj iz geriatrije (Horulae geriatricae), ki bo potekal v sedmih sklopih od 6. oktobra do 15. decembra 2023 v Domus Medica v Ljubljani.

Organizator: Slovenska medicinska akademija

Predstavnik ali strokovni vodja: prof. dr. Pavel Poredoš, dr. Božidar Voljč

Vsebina in vrsta strokovne prireditve in komu je namenjena: Slovenska medicinska akademija v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani organizira eno-semestrski podiplomski tečaj iz geriatrije, ki je namenjen zdravnikom družinske medicine in zdravnikom drugih specialnosti, ki se ukvarjajo z boleznimi starostnikov. Predstavljene bodo značilnosti bolezni v starosti in posebnosti zdravljenja bolezni starostnikov.

Število udeležencev: 30

Kotizacija: 700 EUR

Čas trajanja: od 6. oktobra do 15. decembra

E-naslov za pošiljanje prijav: pavel.poredos@kclj.si

Informacije in kontaktna oseba: prof. dr. Pavel Poredoš

E-mail: pavel.poredos@kclj.si

Program: Podiplomski tečaj iz geriatrije – Horulae geriatricae, 6. 10. – 15. 12. 2023 (.pdf datoteka)

Spoštovana/-i!

Vljudno vas vabimo na redno letno skupščino Slovenske medicinske akademije, ki bo v petek, 10. marca 2023, ob 14. uri v dvorani Julija v Domus Medica.

Lepo vas pozdravljam, 

prof. dr. Pavel Poredoš, predsednik Slovenske medicinske akademije

Vabljeni na Podiplomski tečaj iz geriatrije (Horulae geriatricae), ki bo potekal v sedmih sklopih od 4. februarja do 22. aprila 2022 v Domus Medica v Ljubljani.

Organizator: Slovenska medicinska akademija

Predstavnik ali strokovni vodja: prof. dr. Pavel Poredoš, dr. Božidar Voljč

Vsebina in vrsta strokovne prireditve in komu je namenjena: Pojavne oblike bolezni se pri starostnikih v marsičem razlikujejo od mlajših oseb. Poznavanje bolezni v starosti pa je pomanjkljivo. Zato Slovenska medicinska akademija v sodelovanju z MF v Ljubljani organizira podiplomski tečaj iz geriatrije, ki je namenjen družinskim zdravnikom in drugim usmerjenim specialistom in specializantom, ki se pri svojem delu srečujejo s starostniki.

Število udeležencev: 35

Kotizacija: 500 EUR

Čas trajanja: 4. februar – 22. april 2022, od 9. do 18. ure

Sklopi predavanj:

E-naslov za pošiljanje prijav:
tecaj@sma.si in pavel.poredos@kclj.si

Informacije in kontaktna oseba:
prof. dr. Pavel Poredoš
E-mail: pavel.poredos@kclj.si

Slovenska medicinska akademija Slovenskega zdravniškega društva vas vabi na strokovno srečanje s temo:

ZASENČITI KORONO – KAJ NAM JE RAZKRILA EPIDEMIJA IN KAKO TO UPORABITI ZA IZBOLJŠANJE SLOVENSKE MEDICINE

Dogodek bo potekal v petek, 11. junija 2021, od 15. do 18. ure v

Domus Medica (dvorana Julijana), na Dunajski 162 v Ljubljani.

PROGRAM:

 1. Okrogla miza z naslovom:
  OD ŠTUDENTA MEDICINE DO SPECIALISTA: KAKO VEČ IN BOLJE V IZOBRAŽEVANJU
  Uvodničar: prof. dr. Igor Švab, dr. med.
  prof. dr. Dušan Šuput, dr. med.
  prof. dr. Ivan Kranjc, dr. med.
  prof. dr. Mitja Košnik, dr. med.
 2. Okrogla miza z naslovom: OD ODPORNE STROKE DO RAZVOJNIH PREBOJEV
  Uvodničar: prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.
  prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med.
  prof. dr. Tadej Battelino, dr. med.
  prof. dr. Aleš Blinc, dr. med.
 3. Okrogla miza z naslovom: OD ZDRAVNIKOV DO ZDRAVNIŠTVA
  Uvodničarka: prof. dr. Bojana Beović, dr. med.
  prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
  prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.
  prof. dr. Dušica Pahor, dr. med.

Vabimo vas na okroglo mizo Slovenske medicinske akademije na temo »Kako izboljšati zdravstveno oskrbo starostnikov?«, ki bo potekala v četrtek, 30. 4., ob 15. uri preko videokonference.

Program:

 1. Staranje populacije in zdravstvena oskrba starostnikov, Poredoš.
 2. Geriatrija zapostavljena veja medicine-kako preseči to nezavidljivo stanje?, R. Komadina.
 3. Kako izboljšati vedenje o geriatrični medicini-posebna specializacija in/ali vključitev geriatričnih vsebin v obstoječe specializacije?, Z. Fras.
 4. Bolnišnična oskrba starostnikov- ali potrebujemo posebne geriatrične oddelke za obravnavo starostnikov in dolgotrajno oskrbo?, Veninšek.
 5. Pouk geriatrije na MF Maribor in oskrba  starostnikov v UKC Maribor, R. Hojs.
 6. Etični vidiki zdravstvene obravnave starostnikov- ali smo storili dovolj? Bivši Inštitut za gerontologijo in geriatrijo-Izgubljena priložnost?, Voljč.
 7. Odgovornost politike pri načrtovanju in udejanjanju dolgotrajne oskrbe in geriatrične zdravstvene dejavnosti, M. Trontelj.

Slovenska medicinska akademija

SLOVENSKA MEDICINSKA AKADEMIJA VAS V SODELOVANJU S SLOVENSKIM ZDRAVNIŠKIM DRUŠTVOM VABI NA

POSVET Z NASLOVOM PREOBREMENITVE ZDRAVNIKOV Z ADMINISTRATIVNIMI OPRAVILI

Dogodek bo potekal v četrtek, 13. februarja, od 15. do 18. ure v Domus Medica, na Dunajski 162 v Ljubljani.

PROGRAM:

 1. Administracija v zdravstvu – potreba ali izguba časa
  Prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.
 1. Etični vidiki preobremenitve zdravnikov z administrativnimi opravili, ki omejujejo neposredni odnos z bolnikom
  doc. dr. Božidar Voljč, dr. med., Predsednik KME
 1. Administriranje v medicini: njegovi izvori in posledice
  Prof. dr. Igor Švab, dr. med., Dekan MF Ljubljana
 1. Kakšen delež delovnega časa zdravnika naj bo namenjen administrativnim opravilom – kaj o tem pravijo standardi in normativi ?
  Dr. Zdenka Čebašek Travnik, Predsednica ZZS
 1. Preobsežna administracija v zdravstvu – eden od razlogov za izgorelost zdravnikov
  prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., Strokovni direktor Interne klinike UKC
 1. Preobremenitve družinskih zdravnikov v Sloveniji zaradi nepotrebnih administrativnih opravil
  izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.
 1. Racionalen in neobhoden obseg administrativnih opravil v zdravstvu. Kako uvajanje novih administrativnih opravil vpliva  na čas namenjen bolniku 
  mag. Ana Vodičar, ZZZS
 1. Kako zdravniku zagotoviti kakovostno opravljanje poklica in ga obvarovati pred nepomembnimi administrativnimi opravili?
  prof. dr. Radko Komadina, dr. med., Predsednik SZD
 1. Poskusi reševanja administrativnih ovir v Sloveniji
  asist. dr. Aleksander Stepanović, dr. med.

Slovensko zdravniško društvo in Slovenska medicinska akademija vas vljudno vabita na družabno srečanje in predstavitev knjige prof. dr. Antona Dolenca z naslovom Medicinska deontologija III – Moj testament.

Dogodek bo potekal v četrtek, 28. novembra, ob 18. uri v Klubu

Domus Medica, na Dunajski 162 v Ljubljani.

O knjigi, ki je izšla v omejeni izdaji, bodo spregovorili: prof. dr. Jože Balažic, predstojnik Inštituta za sodno medicine MF UL; Primož Dolenc, Univerzitetni klinični center Ljubljana; prof. dr. Radko Komadina, predsednik Slovenskega zdravniškega društva; doc. dr. Marjan Premik, Alma Mater Europea in doc. dr. Božidar Voljč, predsednik Komisije za medicinsko etiko RS. Na dogodku bodo nastopile tudi članice godalnega kvarteta Adora.

»Sodobni temelj slovenske deontološke šole so tri monografije, od tega dve, ki jih je napisal Anton Dolenc, in jih dosledno naslavljal Medicinska etika in deontologija. Svojo poslednjo, tretjo monografijo je prof. Anton Dolenc skrbno pripravljal in s svojimi sodelavci natančno preverjal v zadnjih letih svojega izjemno ustvarjalnega življenja. Osebno jo je »v živo« izročil v objavo našemu Društvu na letni skupščini ob 150-letnici SZD kot svojo strokovno oporoko leta 2011. Knjigo, ki jo z zamudo, a v pravem trenutku objavljamo, je sam podnaslovil Moj testament. Kot dober poznavalec prava in zdravstva je Anton Dolenc vizionarsko svaril pred nevarnostjo, da se odnos med pacientom in zdravnikom spremeni iz zaupnega osebnega razmerja v pogodbeni partnerski pravni odnos. V svojem testamentu je tehtno razpravljal: o zdravniški napaki, izvedenstvu, problemu samomora, varovanje življenja, enotni mrliškopregledni službi v državi itd.«

prof. dr. Radko Komadina, predsednik Slovenskega zdravniškega društva

Prosimo, da udeležbo na dogodku potrdite na elektronski naslov irena.perne@szd.si oziroma na telefonsko številko 01 434 25 80.

Spoštovani,

čakalne dobe so eden od najbolj resnih problemov našega zdravstva, zato želimo predstaviti njegovo obsežnost in trenutno stanje čakalnih dob po posameznih specialnostih. Čakanje na določene zdravstvene storitve poznajo povsod po svetu, toda pomembno je vedeti, kaj so še dopustne čakalne dobe, in da morajo te temeljiti izključno na strokovnih kriterijih. V okviru okrogle mize želimo osvetliti rešitve za preseganje sedanjega nezavidljivega stanja in opozoriti na etične vidike čakalnih dob.

Vljudno vas vabimo na posvet o čakalnih dobah, ki ga organizirata Slovenska medicinska akademija in Slovensko zdravniško društvo

Dogodek bo potekal v četrtek, 30. maja 2019, od 14. do 17. ure
v stavbi Domus Medica (dvorana Julijana), na Dunajski 162 v Ljubljani.

PROGRAM:

 1. Uvodni nagovor
  Aleš Šabeder, minister za zdravje Republike Slovenije
 2. Uvodni nagovor
  prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., predsednik Slovenske medicinske akademije
  prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva
 3. Pregled čakalnih dob po posameznih strokah in primerjava s svetom
  dr. Denis Perko, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje
 4. Kaj so dopustne čakalne dobe – strokovni kriteriji
  prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana
 5. Etični vidik čakalnih dob
  doc. dr. Božidar Voljč, dr. med., predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko
 6. Izkušnje s čakalnimi dobami v nekaterih slovenskih bolnišnicah in razlogi za čakanje
  prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., strokovna direktorica UKC Ljubljana
  dr. Roman Košir, dr. med., predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor
  asist. mag. Franci Vindišar, dr. med., strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje
 7. Kako bolnikom omogočiti primerno dostopnost do obravnave na primarnem nivoju
  prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., Zdravstveni dom Ljubljana

Slovenska medicinska akademija pripravlja okroglo mizo o evtanaziji, na kateri bodo strokovnjaki poglobljeno spregovorili o pravnih in psiholoških vidikih evtanazije, izkušnjah z evtanazijo v evropskih državah in ZDA, psihosocialni ukrepih za zmanjšanje potrebe po evtanaziji ter vlogi izobraževalnih ustanov pri oblikovanju odnosa zdravstvenih delavcev do nedotakljivosti življenja. Predstavljena pa bodo tudi stališča Državne komisije za medicinsko etiko, zdravniških organizacij in Svetovne medicinske organizacije o evtanaziji.

Datum dogodka: sreda, 13. marec 2019, ob 14. uri

Lokacija: Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana

Organizator: Slovenska medicinska akademija

Evtanazija je v zadnjem času deležna veliko pozornosti v splošni javnosti, o njej pa so razpravljali tudi na zadnji generalni skupščini Svetovne medicinske organizacije. Evtanazija je občutljiva tema, ki ji želimo pozornost posvetiti tudi v Slovenski medicinski akademiji in jo osvetliti iz različnih zornih kotov.

Na simpoziju bodo strokovnjaki poglobljeno spregovorili o pravnih in psiholoških vidikih evtanazije, izkušnjah z evtanazijo v evropskih državah in ZDA, psihosocialnih ukrepih za zmanjšanje potrebe po evtanaziji ter vlogi izobraževalnih ustanov pri oblikovanju odnosa zdravstvenih delavcev do nedotakljivosti življenja. Predstavljena bodo tudi stališča Državne komisije za medicinsko etiko, zdravniških organizacij in Svetovne medicinske organizacije o evtanaziji.

PROGRAM:

14.00—16.00 PREDAVANJA

 • Nedotakljivost človekovega življenja
  prof. dr. Robert Petkovšek, dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani
 • Evtanazija – dejanje, ki je v nasprotju s poslanstvom zdravnika
  prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., predsednik Slovenske medicinske akademije
 • Psihološki vidik evtanazije
  dr. Hubert Požarnik, psiholog in psihoterapevt
 • Pravni vidiki evtanazije
  dr. Mitja Deisinger, nekdanji ustavni sodnik in strokovnjak za kazensko pravo
 • Nevropsihiatrične bolezni in evtanazija
  prof. dr. Peter Pregelj, dr. med., spec. psihiatrije in sodni izvedenec, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
 • (Za)upati do konca
  prof. dr. Manca Košir, pisateljica in publicistka, dolgoletna prostovoljka hospica
 • Ali lahko s paliativnimi ukrepi odpravimo razloge za evtanazijo
  Maja Ebert Moltara, dr. med., spec. int. onk., vodja paliativnega tima, Onkološki inštitut
 • Stališče Državne komisije za medicinsko etiko o evtanaziji
  doc. dr. Božidar Voljč, dr. med., predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko
 • Stališča zdravniških organizacij in članic WMA o evtanaziji
  prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva
 • Evtanazija in izobraževanje zdravnikov
  prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Pasti evtanazije
  red. prof. dr. Borut Ošlaj, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

16.00—16.15 Odmor

16.15—17.30 Skupinska razprava

Simpozij je odprt za splošno javnost.

Potrditev udeležbe: tajnistvo@szd.si / 01 434 25 80

Vabljeni v četrtek, 20. decembra 2018, od 15. do 18. ure na okroglo mizo: Farmakoterapija starostnikov, ki bo potekala v Domus Medici (dvorana Julijana), Dunajska cesta 162, Ljubljana

PROGRAM

 • Farmakokinetika in farmakodinamika zdravil pri starostnikih
  Mojca Dobaja Borak
 • Spremembe ledvične funkcije v starosti in njihov vpliv na delovanje zdravil
  Jadranka Ponikvar Buturović
 • Farmakoterapija starostnikov z boleznimi jeter in prebavil
  Rado Janša, Borut Štabuc
 • Polifarmakoterapija v starosti in medsebojno delovanje zdravil
  Miran Brvar
 • Predpisovanje zdravil starostnikom na osnovi z dokazi podprte medicine (EBM)
  Pavel Poredoš
 • Ali je v pozni starosti še smiselna preventiva srčno-žilnih bolezni?
  Zlatko Fras
 • Neželeni učinki zdravil pri starostnikih
  Martin Možina, Miran Brvar
 • Kako starostnikom zagotoviti redno in varno jemanje zdravil?
  Eva Cedilnik Gorup

Datum dogodka: četrtek, 20. december 2018, od 15. do 18. ure

Lokacija: Domus Medica (dvorana Julijana), Dunajska cesta 162, Ljubljana

Organizator: Slovenska medicinska akademija