SMA na Medicinski fakulteti v Ljubljani pripravila znanstveni simpozij

V petek, 15. decembra 2017 je Slovenska medicinska akademija pripravila izredno skupščino, v okviru katere je bilo sedem vodilnih slovenskih zdravnikov sprejetih v akademijo kot redni člani ter trije častni člani iz tujine. Med častnimi člani naše akademije so vrhunski strokovnjaki s področja srčno-žilnih bolezni: prof. dr. Igor Gregorič, direktor bolnice Herman Memorial Hospital iz Houstona; prof. dr. Dimitri Mikhailidis iz Londona in prof. dr. Andrew Nicolaides. Častni člani so se predstavili na simpoziju, ki ga je Slovenska medicinska akademija organizirala 15.  decembra na Medicinski fakulteti v Ljubljani. O prepoznavanju zgodnjih aterosklerotičnih sprememb arterijske stene in o pomenu sestave aterosklerotičnih leh za srčno-žilne zaplete je spregovoril prof. dr. Nicolaides; o zdravljenju bolnikov s terminalnim srčnim popuščanjem, kamor sodi transplantacija srca in mehanske srčne črpalke, je spregovoril prof. dr. Igor Gregorič; prof. dr. Dimitri Mikhailidis pa je predstavil pomen lipidov pri razvoju ateroskleroze in možnosti zdravljenja dislipidemij s statini.