Podiplomski tečaj iz geriatrije (Horulae geriatricae) 2021

Vabljeni na Podiplomski tečaj iz geriatrije (Horulae geriatricae), ki bo potekal v sedmih sklopih od 4. februarja do 22. aprila 2022 v Domus Medica v Ljubljani.

Organizator: Slovenska medicinska akademija

Predstavnik ali strokovni vodja: prof. dr. Pavel Poredoš, dr. Božidar Voljč

Vsebina in vrsta strokovne prireditve in komu je namenjena: Pojavne oblike bolezni se pri starostnikih v marsičem razlikujejo od mlajših oseb. Poznavanje bolezni v starosti pa je pomanjkljivo. Zato Slovenska medicinska akademija v sodelovanju z MF v Ljubljani organizira podiplomski tečaj iz geriatrije, ki je namenjen družinskim zdravnikom in drugim usmerjenim specialistom in specializantom, ki se pri svojem delu srečujejo s starostniki.

Število udeležencev: 35

Kotizacija: 500 EUR

Čas trajanja: 4. februar – 22. april 2022, od 9. do 18. ure

Sklopi predavanj:

E-naslov za pošiljanje prijav:
tecaj@sma.si in pavel.poredos@kclj.si

Informacije in kontaktna oseba:
prof. dr. Pavel Poredoš
E-mail: pavel.poredos@kclj.si