Prispevek prof. dr. Pavla Poredoša o evtanaziji

Slovenska medicinska akademija je v sredo, 13. marca 2019 organizirala okroglo mizo o evtanaziji. Na simpoziju so strokovnjaki iz različnih strok spregovorili o pravnih in psiholoških vidikih evtanazije, izkušnjah z evtanazijo v evropskih državah in o psihosocialnih ukrepih za zmanjšanje potrebe po evtanaziji. Predstavljena je bila tudi vloga izobraževalnih ustanov pri oblikovanju odnosa zdravstvenih delavcev do nedotakljivosti življenja in o stališčih Državne komisije za medicinsko etik, ter Svetovne zdravniške organizacije. Simpozij je vzbudil veliko zanimanje in se ga je udeležilo več kot 100 predstavnikov strokovne in laične javnosti. Uvodničarji so poglobljeno osvetlili razloge za in proti evtanaziji.

Celoten prispevek je dostopen na tem naslovu.